Naturalcapital.portal

De wegwijzer voor natuurlijk kapitaal vraagstukken

Natuurlijk Kapitaal staat aan de basis van een gezonde, welvarende economie. Daarom werken IUCN NL, de NBA, het ministerie van LNV, MVO Nederland en VNO-NCW samen in het Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal. Gezamenlijk werken we aan het inspireren, informeren en stimuleren van het bedrijfsleven. Dat doen we ieder vanuit onze eigen expertise en met onze eigen achterban, met als doel: een gezond bedrijfsleven waarin Natuurlijk Kapitaal centraal staat, zodat we ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van natuurlijke hulpbronnen.

Het Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal is ontstaan vanuit de behoefte van de organisaties om na het afronden van de Green Deal Transparantie Sociaal en Natuurlijk Kapitaal en het aflopen van de activiteiten van Platform BEE samen te werken om met het bedrijfsleven resultaten te behalen.

Op deze portal site vind je tools, kennis en netwerken om stappen te zetten met het werken met Natuurlijk Kapitaal. Op onze online community vind je meer informatie, kan je je eigen uitdagingen en oplossingen delen en kom je in contact met relevante experts, ervaringsdeskundigen of aanbieders van producten, diensten en kennis waar jij mee verder komt: www.naturalcapital.community

Mede mogelijk gemaakt door