Icoonproject: Het programma Marker Wadden

Met het programma Marker Wadden werkt Natuurmonumenten met partners aan natuurontwikkeling in het Markermeer. Door de aanleg van een natuurarchipel creëren ze een robuust natuurgebied in het hart van Nederland dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. Tegelijkertijd maken ze het Markermeer aantrekkelijker. Zo zijn de nieuwe eilanden straks toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters. De Marker Wadden kunnen, met support van de overheid en het bedrijfsleven, in de loop van de tijd doorgroeien tot 10.000 hectare. Het is daarmee één van de grootste natuurontwikkelingsprojecten van Europa.

Huidige situatie Markermeer
Midden in de noordelijke Randstad ligt het Markermeer (70.000 hectare). De laatste twintig jaar is de natuur in het meer enorm achteruitgegaan. Uit onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken zijn van deze achteruitgang. Het gegeven dat het meer niet langer verbonden is met de zee en rivieren, de afgenomen natuurlijke productiviteit, de dikke slibdeken die het bodemleven verstikt en het gebrek aan natuurlijke oevers en ondieptes maken dat er steeds minder vissen, waterplanten en schelpdieren voorkomen. Voor de watervogels die afhankelijk zijn van deze voedingsbronnen ontstaat een voedselgebrek. De stand van bijvoorbeeld tafeleend, kuifeend en brilduiker is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw met meer dan 75% achteruitgegaan!

De oplossing
Met de aanleg van Marker Wadden pakken Natuurmonumenten en partners die problemen aan. Ze maken eilanden met natuuroevers en leggen het slib vast. Een eiland betekent luwte, waardoor het slib eerder bezinkt. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Met dit herstel dragen ze bij aan een robuust natuurgebied in het hart van Nederland dat voor de natuur van internationale betekenis is.

De effecten van de realisatie van Marker Wadden zijn breder dan de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Met de aanleg van de archipel wordt het Markermeer aantrekkelijker gemaakt. Marker Wadden versterkt daarmee de mogelijkheden voor recreatie en toerisme, de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de Noordelijke Randstad.

Voor de Nederlandse Waterbouwsector is het op deze schaal bouwen met slib innovatief. De opgedane kennis en ervaring biedt de sector exportmogelijkheden.

Samenwerking
Natuurmonumenten kan Marker Wadden alleen realiseren in samenwerking met anderen. De Nationale Postcode Loterij heeft als eerste een belangrijke financiële bijdrage aan het project verleend uit het Droomfonds. Ook het Rijk en de provincie Flevoland dragen bij. Een belangrijk uitgangspunt is dat nieuwe partijen zich kunnen aansluiten bij deze samenwerking. Marker Wadden is daarmee een bijzondere, innovatieve publiek-private samenwerking geworden, die het in zich heeft om het blauwe hart van Nederland een belangrijke impuls te geven.

De eerste fase van de aanleg van de archipel moet uitgroeien tot ongeveer 750 hectare, met een onder-waterlandschap met paaiplaatsen, geulen en slenken. Daarvoor is uiteindelijk 75 miljoen euro nodig. Van dit bedrag is nu 50 miljoen euro beschikbaar. Boskalis N.V. is inmiddels gestart met de aanleg van de het eerste eiland van de archipel.

Contact
Vereniging Natuurmonumenten
Roel Posthoorn, programmadirecteur Marker Wadden
Tel: 035 655 97 22
@: r.posthoorn@natuurmonumenten.nl
www.markerwadden.nl

 

pdf-wadden

meer praktijk

Closing the Loop wint Circular Award 2018

De Circular Award 2018 is gewonnen door Closing the Loop. Het bedrijf heeft meer dan 2 miljoen telefoons gerecyclet en werd door de jury geroemd door zijn sluitende businesscase. De award werd uitgereikt door Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer

Arla Foods wil voedselverspilling terugdringen

Arla Foods en de Europese Federatie van Voedselbanken (FEBA) hebben een overeenkomst getekend om overtollige producten te doneren via de partners van het FEBA-netwerk in Europa. De overeenkomst formaliseert en bouwt voort op de reeds bestaande partnerschappen tussen Arla Foods

Lees meer