Voedselbossen bieden ecologisch alternatief

‘Elke ondernemer moet zorg dragen voor de omgeving waarin hij onderneemt’, zegt Xavier San Giorgi (Architecture & Ecology). Voedselbossen – in een park of bos waar je kunt wildplukken, of op een boerenbedrijf dat teelt voor de lokale markt – dragen hier een steentje aan bij.

Architect San Giorgi werkt vooral in projectverband met collega’s. Dat geeft hem meer tijd zich op de inhoud te richten. Aan de TU Delft specialiseerde hij zich in biomimicry, het toepassen van ecologische principes in het ontwerpen van gebouwen en landschap. Nu richt hij zich op voedselbossen, in zijn ogen een volwaardige ecologische aanvulling op traditionele landbouw en stadslandbouw. ‘Voedselbossen zorgen voor hogere biodiversiteit, grotere ecologische draagcapaciteit en het behoud van ecosysteemdiensten zoals CO2-reductie en waterfiltratie.’

San Giorgi werkt als Urban Greener aan de volgende Floriade (Almere, 2022), die moet aantonen dat voedselbossen een serieuze bijdrage kunnen leveren aan voedselvoorziening in de stad. Daarnaast werkt hij aan een productienutstuin op een landgoed bij Oud-Zuilen in Utrecht, voor Metabolic op het Noordoogst-terrein in Amsterdam-Noord en aan plannen om bij een nieuwe wijk in Leidsche Rijn de complete buitenruimte in te richten volgens de voedselbosprincipes.

San Giorgi is ook al enige jaren betrokken bij het Utrechtse park Makeblijde, waar hij zes verschillende types voedselbossen op één hectare ontwikkelt. Dit project is een van de cases in het lopende Grontmij-onderzoek naar het meten van toegevoegde natuurwaarde. Die zoektocht naar zo’n puntensysteem was een reden zich aan te sluiten bij het NatCap-netwerk. ‘Voor de acceptatie van onze aanpak is het van groot belang dat je kunt aantonen wat het toevoegt. We weten genoeg om het te doen, maar er is nog wel onderzoek nodig om het meer te onderbouwen.’

Met zijn collega Charlie Minter is San Giorgi fan van de NatCap 100-dagen bijeenkomsten. ‘Je ontmoet er ondernemers die je niet zo snel in je eigen netwerk ontmoet. En je leert er de diversiteit kennen, en de gelijkenissen. Zoals met kruidenspecialist Verstegen, die heel goed bezig is met verduurzaming. Wij kunnen leren van de wijze waarop zij naar de markt kijken. En zij van onze aanpak. Dat leidt tot wederzijdse visieverbreding.’

 

Meer informatie over een Masterclass Voedselbossen: http://foodforestry-development.nl/?p=16%20? 

Geinteresseerd in nog een artikel? https://decorrespondent.nl/4663/Maak-kennis-met-de-spannendste-voedselinnovatie-van-de-afgelopen-jaren-het-voedselbos/351355357331-fb767865

 

 

 

 

meer Nieuws

Tony’s Chocolonely en GoodShipping realiseren CO2-neutraal zeetransport

Tony’s Chocolonely, chocolademaker met de missie van 100% slaafvrije chocolade, zet met zijn deelname aan het ‘GoodShipping Program’ vooruitstrevende stappen op het gebied van ketenverduurzaming. Het GoodShipping Program zorgt ervoor dat de zwaar vervuilende fossiele stookolie vervangen wordt door duurzame

Lees meer

Mest als bouwsteen van de biobased economy

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren,

Lees meer