praktijk

Icoonproject: Natuur terug in de Rijn

Langzaam maar zeker wordt de Rijn weer een natuurlijke rivier. Onneembare obstakels voor trekvissen als zalm en steur verdwijnen. In de bovenloop van de rivier worden moerassen hersteld of aangelegd om regenwater langer vast te houden. Dat zorgt ervoor dat

Lees meer

Icoonproject: Verbeteren van zandgronden Veenkoloniën met slib

Zout slib uit de Waddenzee dat wordt uitgereden op zandgronden draagt bij aan een grotere bodemvruchtbaarheid, in een enkel geval aan grotere landbouwopbrengsten en maakt de grond minder gevoelig voor verstuiving. Dat blijkt uit een proefproject bij vier landbouwers in

Lees meer

Icoonproject: Het programma Marker Wadden

Met het programma Marker Wadden werkt Natuurmonumenten met partners aan natuurontwikkeling in het Markermeer. Door de aanleg van een natuurarchipel creëren ze een robuust natuurgebied in het hart van Nederland dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is.

Lees meer

Icoonproject REDD+: Nederlandse bedrijven voor bescherming tropische bossen

Gezamenlijk investeren energieproducenten Essent en Eneco, tapijtfabrikant Desso en ontwikkelingsbank FMO in een beschermd natuurgebied in de Peruaanse Amazone. Het project helpt het bos te conserveren, ondersteunt de lokale bevolking en draagt bij aan de reductie van CO2-emissies. De bedrijven

Lees meer

Icoonproject: Kringloop is doorbraak in papierindustrie

Met het terug leveren van water en biogas aan papierfabriek DS Smith Paper De Hoop zet Industriewater Eerbeek een forse stap in de richting van een circulaire productie. ‘Dit is een revolutie voor afvalwaterhergebruik en een doorbraak voor de Nederlandse

Lees meer