Meer natuur door verbreding A12

De A12 loopt dwars door het Natura 2000-gebied van de Veluwe. Bij de verbreding van de snelweg bracht bouwer Heijmans de principes van bouwen met de natuur in de praktijk.

Honderden zandhagedissen en tientallen hazelwormen, levendbarende hagedissen en gladde slangen hebben sinds het voorjaar van 2015 een nieuw en levensvatbaar leefgebied in de bermen van de verbrede A12 door de Veluwe. Barrières voor boommarters, vleermuizen en dassen zijn aangepakt met faunapassages. Ook voor boommarters kwamen er voorzieningen: twee nieuwe verkeersportalen die de snelweg overkappen zijn voorzien van loopgoten.

De A12 is de oudste snelweg van Nederland en een belangrijke oost-westverbinding. Een traject van 11 km op de Veluwe moest van 2×2 naar 2×3 rijstroken verbreed worden. De weg belemmert veel dieren in hun bewegingsvrijheid, en de bermen zijn leefgebieden voor allerlei reptielen. Door de verbreding ging 9 ha reptielengebied verloren. De natuurinclusieve aanpak van Heijmans leverde echter 40 ha nieuw leefgebied op. De bermen vormen nu een verbinding tussen voorheen geïsoleerd liggende heideterreinen.

Overlevingskansen

Natuurwaarden speelden een belangrijke rol bij de aanbesteding. Rijkswaterstaat daagde gegadigden uit aantasting van natuur tot een minimum te beperken. Samen met belanghebbenden in de omgeving stelde het een wensenlijst op. De wijze waarop belangstellende bedrijven deze wensenlijst invulling gaven woog mee in de kans de wegverbredingsopdracht binnen te halen.

Heijmans ging een stap verder dan het minimaliseren van de natuuraantasting, zegt Jan Willem Burgmans, teamleider Landschap & Ecologie. ‘We wilden de natuur langs de snelweg verbeteren en het leefgebied van de bedreigde soorten vergroten.’ Heijmans werkte van begin af aan samen met gespecialiseerde (natuur)organisaties. Vanwege de omvang van de maatregelen was medewerking van andere grondeigenaren nodig, ook voor beheer van het gebied. Daarvoor is een convenant opgesteld.

Heijmans blijft de weg en de natuurvoorzieningen tot 2032 beheren. Burgmans: ‘Tot die tijd monitoren we de genomen natuurmaatregelen en proberen we inzicht te krijgen in hun effectiviteit. Zo nodig kunnen we meteen ingrijpen en bijsturen.’

Energieleverend

Heijmans is een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Het bedrijf wil dat in 2020 alle gebouwen, wegen en tunnels die het bouwt energieleverend zijn, met energieneutraliteit als ondergrens. Voor woningen is dat al mogelijk, voor infrastructuur ligt er nog een uitdaging. Ook moeten alle bouwproducten volledig recyclebaar zijn en ruimtelijke kwaliteit toevoegen.

 

meer praktijk

Disposables gemaakt van alleen bladeren

Verpakkingsspecialist Moonen Packaging introduceert een nieuwe disposable lijn ‘Leaf’.  Volledig composteerbare borden en schalen die alleen gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen. De groene bladeren laten de etenswaren bijzonder mooi tot zijn recht komen. Voor eigenaren van foodtrucks en cateraars een

Lees meer

Samenwerken aan verduurzaming suikerriet

Weinig andere gewassen zijn zo dorstig als suikerriet. In India gaat het verbouwen van dit gewas ten koste van de watervoorraad, van andere landbouw en van de omliggende natuur. Voor de toekomst van de suikerindustrie in het land en lokale

Lees meer