Platform BEE & resultaten

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) heeft zich van 2012 tot eind 2016 ingezet voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen, als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving. Platform BEE had hierbij als doel het bedrijfsleven bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen, en te bevorderen dat de zorg hiervoor onderdeel zou worden van het bedrijfsbeleid. Met financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken heeft het Platform zich gedurende 5 jaar gericht op het stimuleren van initiatieven, het opdoen van ervaringen met pilotprojecten, en het verdiepen en delen van kennis. Onderdeel van zijn inspanningen was het ontwikkelen van deze website om kennis te ontsluiten.

Resultaten

5 jaar Platform BEE heeft zeer waardevolle output opgeleverd. Enkele belangrijke resultaten zijn onderstaand opgenomen. Daarnaast kunt u via de Platform BEE projecten (genoemd in de zijbalk van deze website) inspirerende uitkomsten vinden. Heeft u een vraag? Zie: Contact voor meer informatie.

Onderzoek

Bureau Stroming – Green Rhine Corridor Business

Ecosystem Alliance – Integrated Landscape Development

EcoValue – Opportunities for Sustainable Agrifinance

Enclude – The Missing Link

Hidde van Kersen – Op weg naar een duurzame snijbloemsector

Jos Cozijnsen Consulting Attorney – Report_REDD+ coalition_Support

KPMG – Grip op grondstoffen_leveringszekerheid en biodiversiteit

Mark Pages – Market study salmon

Platform BEE – Position paper on EU NNL initiative

Sirius Innovations – Study Micro-algae species at industrial scale

Sirius Innovations – Implementation plan micro-algae for sustainable salmon farming

TNO – e-waste en Natuurlijk_Kapitaal

 

Tools en websites

Platform BEE heeft de ontwikkeling van diverse tools en websites ondersteund. Zie onderstaand overzicht, een studie en informatie over enkele relevante initiatieven.

Platform BEE tools en websites_overzicht december 2016

IUCN NL – Biodiversity & ecosystem tools for the private sector

Conservation Consultancy Steven de Bie – No Net Loss of Biodiversity FrieslandCampina

Plansup_Alterra Wageningen UR_JSScience – Biodiversiteitsvoetafdruk koploperbedrijven

Plansup_Alterra Wageningen UR_JSScience –Technical summary Footprint assessments

Sweco – Natuurpuntensysteem voor een uniforme waardering van natuurkwaliteit

Natuurpuntensysteem – brochure

 

Initiatief Platform BEE

Het Platform was een initiatief  van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de koepel van natuurorganisaties IUCN NL.  Ook maakten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, organisaties voor natuurbescherming en internationale samenwerking, en de kenniswereld deel uit van het Platform. Het gaat om de volgende partners:

 

par1par3 par10         par9

par8par4par11par7

par5        par13      par6par12

par15par14par2