Nieuws

Rapport ‘One Planet Approaches’ maakt vertaalslag van theorie naar praktijk

Op 27 november 2017 lanceerden WNF en IUCN NL samen een innovatief rapport dat manieren laat zien hoe bedrijven binnen de grenzen van onze planeet kunnen gaan opereren. Hier is al eerder theoretisch onderzoek naar gedaan, maar dit rapport maakt een

Lees meer

Amsterdam wint World Smart City Award voor circulaire economie

Amsterdam heeft de World Smart City Award voor circulaire economie gewonnen. De World Smart City Awards belonen innovatieve projecten, ideeën en initiatieven die duurzame stedelijke ontwikkeling stimuleren. De award werd woensdag 15 november uitgereikt op het Smart City Expo World Congress

Lees meer

Tony’s Chocolonely en GoodShipping realiseren CO2-neutraal zeetransport

Tony’s Chocolonely, chocolademaker met de missie van 100% slaafvrije chocolade, zet met zijn deelname aan het ‘GoodShipping Program’ vooruitstrevende stappen op het gebied van ketenverduurzaming. Het GoodShipping Program zorgt ervoor dat de zwaar vervuilende fossiele stookolie vervangen wordt door duurzame

Lees meer

Mest als bouwsteen van de biobased economy

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren,

Lees meer

Een smaakexplosie in het hele land

Wilt u een keer letterlijk genieten van een Green Deal: ook dat is mogelijk. De deal Verduurzamen Voedselconsumptie timmert hard aan de weg. In Amsterdam wordt door verschillende restaurants gebruikgemaakt van minder bekende eiwitten, in Groningen opende de Streekkantine haar

Lees meer

Groene overheid

De Groene overheid is de titel van een special van Publiek Denken. In deze special komen inspirerende voorbeelden aan bod, die overheden, particulieren en bedrijven inspireren te vergroenen. U leest bijvoorbeeld meer over de laadinfrastructuur en over nieuwe manieren van

Lees meer

Nieuwe webshop helpt circulair Nederland vooruit

VerdraaidGoed, Stichting Maatschappij en Onderneming, Het Groene Brein, Nudge en Nederland Circulair hebben hun krachten gebundeld om Nederlandse, circulaire ondernemers een extra podium te bieden. Samen lanceren zij vandaag een nieuwe webshop, genaamd LoopedGoods. Nederland heeft veel gepassioneerde ondernemers die werk

Lees meer

De circulaire handelsketen – Kansen voor de groothandel in een circulaire economie

In samenwerking met MVO Nederland heeft ABN AMRO de publicatie ‘De circulaire handelsketen – Kansen voor de groothandel in een circulaire economie’ uitgebracht. Positie van de groothandel en noodzaak tot verandering Jarenlang had de groothandelaar een unieke, verbindende positie. In de

Lees meer

Bedrijven slaan handen ineen met start-ups

Negentien grote Nederlandse bedrijven en organisaties beloven het komende jaar gezamenlijk meer dan driehonderd samenwerkingen met start-ups aan te gaan. Zo willen ze de innovatie in Nederland versnellen, werd dinsdag 30 mei aangekondigd op een bijeenkomst in Eindhoven. Innovatie De

Lees meer

Landelijke kaarten tonen kansen voor benutten natuurlijk kapitaal

Nieuwsbericht Planbureau voor de Leefomgeving Het benutten en beschermen van natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan de verduurzaming van voedselproductie, drinkwaterwinning en waterveiligheid. Wageningen Environmental Research, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, laat nu op landelijke kaarten zien waar

Lees meer

Rupsen verorberen plastic tasjes (en nog snel ook!)

De rupsen breken het plastic echt op en kunnen ons weleens helpen om af te rekenen met een hardnekkig probleem: plastic afval. Het draait allemaal om de larven van Galleria mellonella, oftewel de grote wasmot. Grote wasmotten leggen hun eitjes

Lees meer

Verzilte grond weer bruikbaar dankzij irrigatietechniek

Nieuwsbericht Rijksoverheid Verzilting is een wereldwijd probleem, met ongeveer een miljard hectare aan verzilte grond. In Nederland is in 2030 circa 125.000 hectare grond verzilt. Oorzaak hiervan is de stijgende zeespiegel en minder aanvoer van zoet water. Tot voor kort

Lees meer

Samenwerken aan duurzaam landgebruik

Nieuwsbericht RWS De huidige inspanningen om te komen tot duurzaam landgebruik zijn onvoldoende om de ambities voor klimaat, circulaire economie en duurzaamheid te bereiken. Met de toenemende wereldbevolking en groeiende consumptie neemt de druk op ons natuurlijk kapitaal steeds verder

Lees meer

Financiering voor ondernemers: overzicht per fase

Nieuwsbericht RVO Stel: u heeft geld nodig voor uw bedrijfsplannen. De overheid kan u daarbij helpen met subsidies, fiscale instrumenten, financiering of investeringen. Wat zijn de verschillen? Subsidies ondersteunen bij activiteiten die het economisch belang niet als (eerste) doel hebben.

Lees meer

Financiële instellingen jagen duurzaamheid aan bij bedrijven

Nieuwsbericht RVO Financiële instellingen weten hun klanten steeds vaker te bewegen tot meer duurzaamheid. Dat blijkt uit de ervaringen die 15 financiële instellingen met elkaar uitwisselden in de Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital (CoP FINC). Op 21

Lees meer

Gebiedspilots zijn nodig om habitatbanking van de grond te krijgen

Nieuwsbericht Planbureau voor de Leefomgeving Habitatbanking kan bijdragen aan het tegengaan van de achteruitgang in de biodiversiteit in Nederland. Het is een handelssysteem voor natuur: grondeigenaren ontwikkelen natuur en creëren daarmee ‘habitatrechten’. Die kunnen worden gekocht door partijen die hun

Lees meer

Kabinet trekt investeringen los met oprichting Invest-NL

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 10-02-2017 Het kabinet gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daartoe wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht, met een kapitaal van 2,5 miljard euro. Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal,

Lees meer

Natuur-en milieuorganisaties lanceren Groen Kieskompas

De Natuur-en milieuorganisaties Milieudefensie, Greenpeace, IVN, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds hebben het Groen Kieskompas gelanceerd. Stemmers kunnen op basis van 30 stellingen over natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw kijken welke partij hun groene

Lees meer

Geld verdienen aan natuurgebieden

Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. De gebieden leveren vele maatschappelijke diensten, zoals waterzuivering, koolstofopslag, beleving en biomassa. Onderzoek in de Weerribben-Wieden maakt duidelijk dat met een gerichte aanpak het mogelijk is dit kapitaal te

Lees meer

Financiële sector snuffelt aan One Planet Thinking

Financiële instellingen kunnen en moeten een grote rol spelen bij het behouden van natuur en ecosysteemdiensten. Tot die conclusie komt de onlangs afgesloten Community of Practice Financial Institutions & Natural Capital. ‘De financiële sector kan de drijvende kracht zijn die

Lees meer

Duurzame handel en het behoud van natuurlijk kapitaal

Gecertificeerde productie van tropische grondstoffen – zoals soja, palmolie, cacao en hout – houdt beter rekening met het natuurlijk kapitaal. Maar het financiële voordeel voor de producenten is vaak beperkt. Naast certificering moet daarom ook naar andere oplossingen worden gezocht.

Lees meer

Maak je meerwaarde voor biodiversiteit zichtbaar

Met het systeem van natuurpunten kunnen bedrijven bepalen wat hun impact is op natuurlijk kapitaal. Het instrument is effectief, goedkoop, objectief en eenvoudig toe te passen. Op de Veluwe bij Ermelo onderzoekt een aantal bedrijven of ze het verlies van

Lees meer

‘Ondernemen moet radicaal anders’

Volgens Peter Bakker, voormalig topman van TNT en tegenwoordig voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development, leven we een in ‘compleet onduurzame wereld’. Maar hij ziet ook lichtpuntjes. Zoals het Den Haag Business Akkoord. ‘Een akkoord als dit

Lees meer

Brochure ‘natuurlijk kapitaal – ondernemen met oog voor de toekomst’

Meer dan vijftig ondernemers maken, samen met Platform BEE, werk van natuurlijk kapitaal. Op en om hun bedrijf, in de keten of door te investeren in natuurgebieden. Hiermee maken zij hun bedrijven toekomstbestendig. In de brochure leest u hun verhalen.

Lees meer

Nederlandse bedrijven pioniers in duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal

Den Haag – 23 november 2016 Niet alleen grote multinationals, maar ook veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf maken werk van natuurlijk kapitaal en het duurzaam omgaan met grondstoffen. Vandaag en morgen delen ruim driehonderd ondernemers hun ervaringen bij

Lees meer

Den Haag Akkoord – Delicate balans tussen wat mogelijk en wenselijk is

Steeds meer bedrijven zijn doordrongen van het belang van natuurlijk kapitaal. Daarom ondertekenen zij het Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal. Andere ondernemingen zijn nog meer afwachtend. ‘Het was een delicaat proces’, zegt Eveline Trines, secretaris van het Platform

Lees meer

Ondernemers zoeken groen geld

Startende duurzame ondernemingen hebben de grootste moeite ongeschonden de valley of death te overleven, de geldverslindende fase tussen proefproject en winstgevendheid. In een expertsessie met financiële instellingen werd gezocht naar manieren om die fase te overbruggen. De haven van Delfzijl

Lees meer

Ecodorp Boekel zoekt investeerders in natuurlijk kapitaal

Op een voormalige Brabantse akker verrijst langzaam maar zeker Ecodorp Boekel. Sinds april staan er tien tijdelijke woningen op het terrein, terwijl iets verderop een grote voedseltuin is aangelegd. Het is nog een beetje behelpen, zegt initiatiefnemer Ad Vlems, ‘maar

Lees meer

Duurzaam gefilmd

De Nederlandse filmwereld moet alle zeilen bijzetten om financieel het hoofd boven water te houden. Dat helpt niet erg bij het duurzaam innoveren van deze sector. Terwijl er volop mogelijkheden zijn, die bovendien geld kunnen besparen. Green Film Making, een

Lees meer

Natuurlijk Kapitaal conferentie: voor en door bedrijven

De grote, internationale Natuurlijk Kapitaal conferentie Let’s talk business, die 23-24 november plaatsvindt in de Fokker terminal in Den Haag, krijgt steeds meer vorm. Grote namen zijn gecontracteerd voor de keynote speeches, en er zijn al zo’n 35 deelsessies aangemeld.

Lees meer

Tony’s Chocolonely wil footprint verkleinen

Waar in de cacaoketen kunnen we het grootste positieve effect bereiken op het natuurlijk kapitaal? Die vraag laat Tony’s Chocolonely onderzoeken door adviesbureau Plansup. Naast Tony’s willen nog negen Natural Captains weten wat de effecten zijn van hun productie op

Lees meer

Duurzame gewassen voor vegetarische producten

‘Wij willen onze bijdrage aan natuurlijk kapitaal beter kunnen kwantificeren’, zegt Bertran Averink, hoofd R&D bij Vivera. ‘Het ene gewas scoort beter op water, het andere op biodiversiteit. Maar hoe reken je dat uit? Hoe maak je het tastbaar? Om

Lees meer

Foreco: houtproductie met minder natuurimpact

Houtbedrijf Foreco in Dalfsen is een innovatieve speler in de houtsector. Het ontwikkelt en produceert hout met zo min mogelijk impact op natuurlijk kapitaal. Paradepaardje in het bedrijfsaanbod is NobelWood, een biobased product van snelgroeiend naaldhout en rietsuikerstengels dat als

Lees meer

Een app voor duurzame specerijen

Wat is de beste manier om specerijenboeren aan de andere kant van de wereld te stimuleren tot een meer duurzame productiewijze? Misschien wel een app, of een Pokémon-achtige game. Marianne van Keep, directeur Duurzaamheid bij Verstegen Spices & Sauces, gelooft

Lees meer

Compost versterkt ecosysteemdiensten

Compost is een organische bodemverbeteraar, die bijdraagt aan een gezonde bodem. Door in het bodembeheer rekening te houden met de gezondheid van de bodem worden ecosysteemdiensten versterkt. Het gaat onder meer om het waterbergend vermogen van de bodem, ziekte- en

Lees meer

Natural Capital Protocol vandaag gelanceerd

Coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en NGO's presenteert handleiding voor het meten en waarderen van natuurlijk kapitaal voor bedrijven LONDEN, 13 juli 2016 - Vertegenwoordigers van ruim 160 toonaangevende organisaties komen vandaag bijeen in Londen voor de lancering van het eerste

Lees meer

Voedselbossen bieden ecologisch alternatief

‘Elke ondernemer moet zorg dragen voor de omgeving waarin hij onderneemt’, zegt Xavier San Giorgi (Architecture & Ecology). Voedselbossen – in een park of bos waar je kunt wildplukken, of op een boerenbedrijf dat teelt voor de lokale markt –

Lees meer

Natural Captain Oogenlust op 12 juni bij De Succesfactor (RTL7)

De Brabantse bloemist Oogenlust is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot branchewinnaar Evenementeninriching. De brancheprijs gaat gepaard met een nominatie voor de Business Succes Award 2016 en deelname aan het televisieprogramma 'De Succesfactor'. Marcel van Dijk, directeur

Lees meer

Keurmerk voor gebiedsbeheer door bedrijven

Hoe kunnen bedrijven garant staan voor het natuurlijk kapitaal in het gebied waarin zij opereren? Door afspraken te maken over het gebiedsbeheer. En dat zichtbaar te maken in de vorm van een Verified Conservation Area. In Soestduinen ligt een van

Lees meer

Het loont om transparant te zijn

22 Nederlandse bedrijven experimenteerden de afgelopen twee jaar met het transparant maken van de invloed van hun product of dienst op mens en natuur, van grondstof tot eindproduct. Zo heeft ABN Amro de sociale- en milieukosten en baten van cacaofinanciering

Lees meer

Klei is hernieuwbare grondstof

Veel duurzamer wordt het niet. Kleiwinning in het Nederlandse rivierengebied vermindert niet alleen de kans op overstromingen, maar draagt ook bij aan nieuwe natuur. Kleiproducten als straatbakstenen en keramische dakpannen hebben bovendien een zeer lange levensduur, en zijn ook nog

Lees meer

Koffieketen kan nog een stuk duurzamer

Moyee Coffee draagt bij aan een andere koffieketen, met toegevoegde waarde voor de lokale economie. Met een modelfarm wil het jonge bedrijf nu ook inzetten op ecologische duurzaamheid. Mark Kauw is druk bezig met het opstellen van Moyee’s eerste impactreport,

Lees meer

Better Future Factory bouwt met gerecycled plastic

Op 14 april 2016, tijdens de grote Innovation Expo in Amsterdam, presenteert Better Future Factory een woonkamer. Opgebouwd uit gerecycled plastic. De woonkamer is het startpunt van een volledig gerecycled gebouw en dorp, dat het Rotterdamse bedrijf samen met een

Lees meer

SuGu werkt aan de nieuwe maakindustrie

Aan ambities geen gebrek bij SuGu. Het jonge bedrijf werkt aan de nieuwe maakindustrie in de historische werkplaats van de ontmantelde Eon-energiecentrale in het Rotterdam Innovation District. Aan ambities geen gebrek bij SuGu. Het jonge bedrijf is gevestigd in de

Lees meer

Van Wijhe aan de slag met biobased verf

'Binnen de verfbranche staan wij bekend om onze groene, duurzame producten’, zegt Bram Fieten van Van Wijhe Verf. ‘Maar we realiseren ons dat we nog veel beter moeten aantonen dat we impact hebben. Aan dat inzicht heeft het Natural Captains

Lees meer

‘Natuurlijk kapitaal is nog te veel een noviteit’

Slimmer omgaan met natuurlijk kapitaal zorgt voor maatschappelijke winst, maar is nog lang geen gangbare praktijk. De overheid kan er op verschillende manieren aan bijdragen dat de huidige pilotfase snel wordt overstegen. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Lees meer

Hoe de klimaattop onze bossen kan redden… of niet

Aan de vooravond van de Klimaattop in Parijs (30 november tot 12 december 2015) wordt het belang van bosbehoud vanuit verschillende hoeken benadrukt. We kunnen klimaatverandering niet aanpakken zonder bossen en hun overweldigende biodiversiteit te redden. In plaats van te

Lees meer