Mest als bouwsteen van de biobased economy

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Onderstaande column is afkomstig uit Green Deals Nieuws september 2017. Voor meer informatie, zie: www.greendeals.nl.

 

Column Hans Huijbers (lid Green Deal Board): Mest als bouwsteen van de biobased economy

Is mestvergisting een duurzame oplossing voor het enorme mestprobleem of een subsidieslurpende vervuiler? Zo opende een in juli verschenen artikel op de site van de NOS. Over mestvergisting zijn de meningen in Nederland sterk verdeeld. Onvermijdelijk leidt dat tot tegengesteld beleid en conflicterende regelgeving. Nu spelen de vele Green Deals rond vergisting alleen in op deelfacetten. Wordt het niet eens tijd dat we dit onderwerp holistisch gaan benaderen? Want vergisting is een perspectiefrijke techniek met vele voordelen.

Rond mestvergisting is een groot aantal Green Deals afgesloten. Van biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven tot het faciliteren van boeren die in samenwerking met gemeenten groenafval composteren. Als lid van de Green Deal Board juich ik dergelijke initiatieven toe en treed ik op als aanjager van deze deals. Wetenschappers met kritische kanttekeningen rond mestvergisting hebben gelijk wanneer alleen bepaalde deelfacetten eruit worden gelicht. Maar mestvergisting als geheel is meer dan de som der delen. Laat ik drie aspecten eruit lichten.

1. Mestvergisting levert enorme bijdrage aan milieudoelstellingen

Vergisting is een natuurlijk afbraakproces. De van nature in biomassa aanwezige bacteriën zetten de makkelijk afbreekbare organische stoffen om in de energiebron methaangas. Als je bedenkt dat methaangas 23 maal schadelijker is dan CO2, levert het winnen en vervolgens benutten van methaan een flinke vermindering op van de uitstoot van broeikasgassen. In enge zin levert mestvergisten dan misschien nauwelijks energie op, het komt wel tegemoet aan de milieudoelstellingen.

2. Mestvergisting is goed voor planten en bodem

Onze bodem is een bron van alle leven op aarde. Zestig jaar geleden hielden onze grootouders de vaste mest van het vee, vermengd met stro, op een mesthoop apart van de urine (gier), die ze in een gierkelder verzamelden. Om arbeid te besparen, schakelden veehouders echter over op roostervloeren (zonder stro) waarbij vaste mest en gier in één opslagkelder samenkomen. Ergonomisch een enorme vooruitgang, maar niet goed voor het milieu. Ik ben een voorstander van biomimicry, het nabootsen wat Moeder Natuur doet. Als je biomimicry leidend maakt, zou je de vaste mest en dunne mest (gier) weer apart moeten opvangen en opslaan. En in lijn met de natuurlijke eigenschappen de dikke fractie (fosfaat) in de winter en de dunne factie (stikstof) in het voorjaar op het land uitrijden. Goed voor de planten en het maakt de bodem minder zuur.

3. Een stap van fossil based economy naar biobased economy

De kern van de biobased economy is dat ons of-of-denken plaats moet maken voor en-en. Zo zijn er bijvoorbeeld technologieën ontwikkeld die de cellulose uit de mest kunnen halen. En cellulose is weer een belangrijke grondstof voor kleding. Let wel: cellulose is slechts één van de 38 grond- en hulpstoffen die mest rijk is. Holistisch bekeken zie ik het zo: in de circulaire economie is mest een bron van grondstoffen met talloze toepassingsmogelijkheden.

Kortom, als we mest niet meer zien als een probleemstof waar we vanaf moeten maar als een bouwsteen van de biobased economy, dan ziet de wereld er volstrekt anders uit.

meer Nieuws

Tony’s Chocolonely en GoodShipping realiseren CO2-neutraal zeetransport

Tony’s Chocolonely, chocolademaker met de missie van 100% slaafvrije chocolade, zet met zijn deelname aan het ‘GoodShipping Program’ vooruitstrevende stappen op het gebied van ketenverduurzaming. Het GoodShipping Program zorgt ervoor dat de zwaar vervuilende fossiele stookolie vervangen wordt door duurzame

Lees meer

Verzilte grond weer bruikbaar dankzij irrigatietechniek

Nieuwsbericht Rijksoverheid Verzilting is een wereldwijd probleem, met ongeveer een miljard hectare aan verzilte grond. In Nederland is in 2030 circa 125.000 hectare grond verzilt. Oorzaak hiervan is de stijgende zeespiegel en minder aanvoer van zoet water. Tot voor kort

Lees meer