Contact

Deze website is ontwikkeld in opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (BEE). Platform BEE (2012-2016) is een initiatief geweest van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL. Deze twee organisaties vormden samen met het ministerie van Economische Zaken het secretariaat van het platform.

Heeft u nog vragen over het Platform/ behaalde resultaten? Dan kunt u contact opnemen met:

Bette Harms, IUCN NL
email: bette.harms@iucn.nl

Willem Henk Streekstra, VNO-NCW
email: streekstra@vnoncw-mkb.nl

Over vragen met betrekking tot de inhoud van de website kunt u terecht bij:
Jolanda van Schaick, CREM
email: j.vanschaick@crem.nl