Natural Capital Quick Scan

Je kunt er veel via zoekmachines vinden: instrumenten die bedrijven helpen hun relatie met biodiversiteit en ecosysteemdiensten in kaart te brengen. Gericht op eigen bedrijfsactiviteiten en die van hun ketenpartners. Deze instrumenten worden echter maar mondjesmaat gebruikt. Waarom? Onderzoek laat zien dat dergelijke instrumenten vaak als te complex worden beschouwd en onvoldoende toegespitst.

In opdracht van Platform BEE heeft CREM daarom in samenwerking met Royal HaskoningDHV en een internationale expertgroep een Natural Capital Quick Scan ontwikkeld: een scan die vooral pragmatisch en inspirerend is, geschikt voor zowel mkb als grootbedrijf.

De Quick Scan stelt bedrijven in staat:

  • inzicht te krijgen in de belangrijkste impacts, risico‚Äôs en kansen voor het bedrijf op het vlak van biodiversiteit en ecosysteemdiensten;
  • te begrijpen waar het bedrijf nu staat en welke verbeteringen mogelijk zijn.

De Quick-Scan-methodiek is ontwikkeld voor en getoetst bij 5 sectoren, te weten: kleding, zuivelproductie, sierteelt, bierproductie en verf & vernis (voor de consument).

Voor meer informatie: http://naturalcapitalquickscan.com/