Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

Op initiatief van Platform BEE is de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal opgericht. Deze Helpdesk biedt kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag willen met natuurlijk kapitaal. In de eigen bedrijfsvoering en/of in de keten. Om hun impact op de natuur te verminderen of juist om bedrijfseconomische kansen te benutten. We geven antwoord op vragen als:

  • Hoe kan natuurlijk kapitaal uw marktkansen vergroten?
  • Loopt uw bedrijf  risico’s wanneer u geen aandacht besteedt aan natuurlijk kapitaal?
  • Hoe kunt u biodiversiteit bevorderen op uw bedrijfsterrein?
  • Op welke manier draagt natuurlijk kapitaal bij aan uw grondstofzekerheid?
  • Welke innovatiekansen zijn er op het gebied van natuurlijk kapitaal?

 

Voor meer informatie: http://www.helpdesknatuurlijkkapitaal.nl/